GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak lisansüstü öğrenim faaliyetlerini sürdürmektedir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016-17 Güz Yarıyılı itibariyle tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmıştır. Anabilim dalımızdaki lisansüstü programlarda eğitim, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.
Anabilim dalımızda 2 Profesör, 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde gıda maddelerinin temel kimyasal özelliklerin belirlenebildiği ve kromatografik ve/veya spektrofotometrik olarak ayrıntılı analizlerinin yapılabildiği Enstrümental Analiz, Kalite, Mikrobiyoloji ve Tahıl laboratuvarı olmak üzere 4 laboratuvar bulunmaktadır ve bu laboratuvarlar lisansüstü çalışmalarda kullanılmaktadır. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı dili Türkçe'dir.