MİSYON

Uluslararası alanda rekabet edebilecek, çağın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanabilecek, araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinde öncü, alanında akademik ve profesyonel yetkinliğe sahip ve disiplinler arası işbirliğine açık bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere yönelik çalışmalara destek veren, eğitim ve araştırma yönünden yenilikçi, tanınır ve seçkin bir kurum olmaktır.