1) Adana BTÜ FBE’ne başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Enstitümüz web sayfasında güncel olarak duyurulan tarihlerde internet üzerinden ön başvuru yapılmasının ardından istenilen evraklarla birlikte Enstitümüzde ön kayıtlar yapılmaktadır. Ön kaydı alınan adaylar, sözlü mülakata alınmaktadır. Mülakat sonucunda puan sıralaması doğrultusunda kazanan adaylar duyurulmakta ve bu adayların kesin kayıtları Enstitümüzde yapılmaktadır.

 

2) Başvuruda gerekli evraklar nelerdir?

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Başvuru Formu
Transkript
Lisans Diploması

Başvuru Formu
Transkript
Lisans Diploması
Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
Ales Sonuç Belgesi
 

3) Başvurular hangi tarihler arasında yapılmaktadır?

Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce Enstitümüz web sayfasında lisansüstü eğitim akademik takvimine uygun olarak duyurulan tarihlerde başvurular ve kayıtlar alınmaktadır.

 

4) Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?

Dönem başlarında Enstitü web sayfasında ilan edilen duyuruda bulunan Enstitü online başvuru formu linkinden ulaşabilirsiniz.

 

5)Başvuru formunu doldurduktan sonra ne yapmam gerekir.

İstenilen tüm belgelerleri başvuru formu ile beraber Enstitüye teslim etmeniz gerekir.

 

6)Başvuru evraklarını hangi adrese teslim etmem gerekiyor?

Başvuru evrakları Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gültepe Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/5 01250 Sarıçam/ADANA adresine teslim edilecektir.

 

7)Başvuru için Enstitüye gelmem şart mı?

Başvurularınızı Enstitüye şahsen yapmanız gerekmektedir.

 

8) (İş Sağlığı ve Güvenliği) Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için şartlar nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için bir lisans programından mezun olmanız yeterlidir.

 

9) Eksik belge ile başvuru yapabilir miyim?

Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır.

 

10) Başvuru bitiminden sonra yapılan değerlendirme sonucunda yedek listede yer alıyorum, ne yapmalıyım?

Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince puan sırasına göre kayıt hakkı kazanan yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler. Konu ile ilgili duyuru ve haberleri takip etmek, adayların sorumluluğundadır.

 

11) (İş Sağlığı ve Güvenliği) Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti ne kadar? 

Dönem başlarında iki eşit taksit halinde 2.250,00 TL olarak ödenmektedir, toplam 4.500,00 tl dir.

 

12) Tezsiz yüksek lisans programlarında derslere devam zorunluğu var mı?

Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70’i ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmeleri zorunludur.

 

13)Tezsiz yüksek lisans programlarında dersler ne zaman verilmektedir?

Tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim ikinci öğretim olarak yürütülmekte olup, dersler  hafta sonunda yapılmaktadır. Ders Programı ve saatleri hakkında gerekli bilgileri Enstitü web sayfasından takip edebilirsiniz.

 

14) Tezsiz yüksek lisans programlarının eğitim süresi ne kadardır?

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

15) Tezsiz yüksek lisans programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Tezsiz yüksek lisans programlarında; lisans GNO’sunun %50’si ve mülakat sonucunun %50'si alınarak hesaplanır.

 

16) Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programlarından toplam 30 kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla alınacak en az on ders ile dönem projesi dersinin başarıyla tamamlanması ile mezun olunabilmektedir.

 

17) Öğrenci kimlik kartımı nasıl alabilirim?

Dönem başında kesin kayıtların bitimiyle beraber öğrenci olmaya hak kazanan tezli yüksek lisans öğrencileri kimlik basımı yapıldıktan sonra öğrenci kimlik kartlarını Enstitüden alabilirler, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğrenci kimlik kartları için Enstitümüze dilekçe vermeleri gerekmektedir.

 

18) Tezsiz Yüksek Lisans Programı süresince kaç ders almam gerekiyor?

Program süresince 10 ders ile Dönem Projesi dersini almanız gerekiyor.

 

19) Tezsiz Yüksek Lisans Programına özel öğrenci olarak kayıt olabilir miyim?

Kayıtlı öğrenciler için açılmış olan derslere Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Enstitü yönetim kurlunun kararı ile özel öğrenci olarak kayıt olabilirsiniz.

 

20) Tezsiz Yüksek Lisans Programına kesin kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Kesin Kayıt Formu
T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
3 adet vesikalık fotoğraf
Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
Tezsiz Yüksek Lisans programları için AKTS Ücreti Dekontu

 

21) AKTS ücretlerinin hangi banka ve hesap numarasına yatırılması gerekiyor?

AKTS ücretlerinin T.C. Ziraat Bankası Adana-Atatürk Caddesi Şubesinde bulunan “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS” adlı Hesaba ait, IBAN No: TR61 0001 0009 3158 7671 9050 16 yatırılarak dekontunun Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Banka dekontunun açıklama kısmında öğrencinin adı-soyadı ve kimlik numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

 

 22) Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders kaydı nasıl yapılıyor?

Kesin kayıtlardan sonra enstitü web sayfasında akademik takvimde belirtilen tarihlerde Anabilim Dalı Başkanlığına giderek danışmanınızla beraber ders kayıtlarınızı yapabilirsiniz.

 

23) Mezun olduktan sonra diplomamı hemen alabilir miyim?

Mezuniyet sonrası diplomalar en kısa sürede düzenlenip verilmektedir, diploma hazırlama süreci tamamlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilmektedir.