Mühendislik Yönetimi ANABİLİM DALI
 
Programın İçeriği ve Amacı: Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi, verimlilik ile birlikte kaliteyi ve global anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmak, mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendisler, çalışanlar ve yöneticiler içindir. Adana BTÜ, Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı ve Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe) programının başlıca amaçları şunlardır:
 • Tüm mühendislik bilimleri mezunları ve Fen Edebiyat, İşletme bilimleri gibi ilgili diğer lisans mezunlarının, alanlarının yanında bilgi birikimleri arttırılmış, sanayiye & üretime entegre olma vizyonu yaratılmış, çözüm odaklı mühendis bakış açısı ve yönetim biliminin birleştirilmesi ile lisansüstü düzeyde bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak.
 • Farklı disiplinlerde yetişmiş üniversite mezunlarının mühendislik yönetimi adı altında bilim, mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme gibi konuları kendi alanlarına uygulayabilmelerini sağlamak, teknik bakış açısı ve deneyime sahip, işletme ve/veya üretim süreci içerisindeki sorunları bütünleşik bir bakış açısı ile görebilen mühendis, çalışan ve yöneticiler yetiştirerek nitelikli insan ihtiyacını karşılamak.
 • Mühendislik Yönetimi T. Y. L. Programı, mühendislik formasyonu ile temel işletme ve yönetim konularının bütünleştirilmesini sağlayan eğitim programı ile sanayi ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu profesyonellerin yetiştirilmesini sağlamak, AR-GE ve Teknoloji Yönetimi, kabiliyeti kazandırarak global anlamda rekabet gücünü artırmak amaçlı eğitimler vermek.
 • Derslerin hafta sonu yapılacağından dolayı, lisans mezunu olup yüksek lisans yapmak isteyen çalışma hayatından kişilerin de yüksek lisans yapma taleplerine cevap verebilecek bir program oluşturmaktır.
 • Mühendislik Yönetimi konularında ulusal ve uluslararası ağlar oluşturmak (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.).