İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI

Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yaygınlaştırılmasına, böylece toplumun dolayısıyla kamu/özel tüm işletmeler ve çalışanlarının yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak disiplinler arası bir programdır.
Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlayabilmek için 2 yarıyılda 10 adet dersi başarıyla tamamlamak ve Dönem projesi hazırlamak gerekmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı''ndaki "tezsiz yüksek lisans" program dili Türkçe'dir.